Kennismakingsgesprek


De eerste kennismaking is een oriënterend gesprek om samen vast te stellen of ik als kindercoach wat kan betekenen voor het kind en de ouder(s) en/of verzorger(s). Vervolgens kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek, mocht dit het geval zijn, dan moeten beide ouder(s) en/of verzorger(s) een toestemmingsformulier invullen waarin toestemming geven voor de behandeling van het kind.

 

Intakegesprek


Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouder(s) en/of verzorger(s).  Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden voor het kind en de ouder(s) en/of verzorger(s) zijn. Bij het intakegesprek kan het kind eventueel aanwezig zijn.

 

Coachtraject


Een coach traject zal gemiddeld tussen de 3 en 8 sessies duren, dit is per kind verschillend. Eerst ga ik spelende wijs kennismaken maken met het kind en het kind met mij . Ik vind het belangrijk dat het kind zich veilig voelt en zich kan ontspannen tijdens de sessies.  Ik probeer een plezierige samenwerking op te bouwen, zodat het kind na afloop met een goed gevoel naar huis gaat. Tijdens de eerste sessie van het coachtraject ga ik met het kind op zoek naar de hulpvraag. In de volgende sessies werk ik met het kind aan bewustwording, dat het kind zichzelf bewust wordt van bepaalde gedachtes en/of gedrag. Hierbij maken het kind en ik gebruik van activiteiten, spelvormen, gesprekken, (mindfulness-)oefeningen en andere methodes. Naast bewustwording gaan we ons ook verdiepen in waar het gedrag vandaan komt. Het kind zal tot inzichten komen tijdens de sessies en zal zelf leren verantwoordelijkheid te nemen. En dat vieren we uiteraard, elke stap die een kind zet mag gevierd worden, zodat het voor blijvende veranderingen gaat zorgen. Na elke 3 sessies volgt er een kort tussenverslag.

 

Het kan zijn dat tijdens het volgen van het kindercoachtraject blijkt dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, Dan kan ik ouder(s) of verzorger(s) adviseren om contact op te nemen met de huisarts of andere specialistische hulpverlener, zoals psycholoog of arts.

 

Einde van Coachtraject


Wanneer het kind weer lekker in zijn vel lijkt te zitten, zullen we een afspraak inplannen voor een evaluatiegesprek. Om samen te bespreken of we het coach traject kunnen afronden of dat er toch nog behoefte is aan meer sessies.